خبرنامه داخلی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان – تات گلستان

مدیر مسئول:

ابوالفضل فرجی
مدرک تحصیلی: دکترای زراعت
سمت: رئیس مرکز
پست الکترونیک: abolfazlfaraji@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۷۹۹۳۱۱

سردبیر:

محمدعلی آقاجانی
مدرک تحصیلی: دکتری بیماری شناسی گیاهی
سمت: معاون آموزش مرکز
پست الکترونیک: maaghajanina@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۷۰۱۵۷۶

مدیر داخلی:

نورا… تازیکه
مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد زراعت
سمت: مسئول کارآفرینی و فرهنگی مرکز
پست الکترونیک : n.tazikeh@yahoo.com
تلفن تماس: ۰۹۱۱۹۶۹۹۳۳۱

 

 

شماره نخست، سال اول، پائیز ۱۴۰۰

در این شماره می خوانیم:

۱- معرفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان …………. ص ۲

۲- کشاورزی و آب در استان در یک نگاه ………………………………… ص ۳

۳- مهم‎ترین دستاوردهای مرکز طی یک سال گذشته (معرفی رقم آراز) ….. ص ۴

۴- تغییر اقلیم و اثرات آن بر کشاورزی و محیط زیست …………………….. ص ۵

۵- کرونا فرصتی برای تغییر شیوه آموزش (گزارش سالانه) ………………… ص ۶

۶- مهم‎ترین فعالیت‎های عمرانی و پشتیبانی مرکز …………………………… ص ۷

همکاران این شماره:

علیرضا کیانی، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه (TAT.NO.1)

 

 

شماره دوم، سال اول، زمستان ۱۴۰۰

در این شماره می خوانیم:

۱- معرفی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان …………. ص ۲

۲- کشت مستقیم برنج در بستر خشک (خشکه کاری) ……………………….. ص ۳

۳- معرفی ارقام جو دیم و آبی …………………………………………… ص ۴

۴- برگزاری همایش فرهنگ و مدیریت جهادی، امنیت غذایی در گرگان ……….. ص ۵

۵- گزارش آموزش و معرفی مرکز رشد واحدهای فناور کشاورزی گلستان …….. ص ۶

۶- ره آورد سفر رئیس جمهور و هیات دولت به استان گلستان ……………….. ص ۷

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه  (TAT.NO.2)

 

 

شماره سوم، سال دوم، بهار ۱۴۰۱

در این شماره می خوانیم:

۱- معرفی واحد آموزش کشاورزی شهید روحانی فرد ………………………. ص ۲

۲- گزارش تحلیلی (اهمیت توسعه ارقام مقاوم  …) …………………………. ص ۳

۳- دستاوردها (معرفی ارقام گندم دیم) ……………………………………. ص ۴

۴- گزارش برنامه هفته انتقال یافته‌های تحقیقاتی …………………………… ص ۵

۵- گزارش دستاورد (مدیریت بیماری بادزدگی …) ……………………….. ص ۶

۶- رویدادهای مهم مرکز ………………………………………………. ص ۷

همکاران این شماره:

سیدافشین مساوات، مینا غزائی یان، فاطمه شیخ، محمد حسن پناه، قاسم خدری، عطیه صفرنژاد

دانلود خبرنامه  (TAT.NO.3)

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.فیلد های ستاره دار را پر کنید. *

*

معادله‌ی امنیتی * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.