بازدید رئیس بخش تحقیقات غلات کشور از طرح های غلات در دست اجرای ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

دکتر نجفی رئیس بخش تحقیقات غلات کشور و هیات همراه از طرح ها، مزارع و و برنامه های تولید بذر و آزمایشات غلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در بهار سالجاری، بخش تحقیقات زراعی باغی این مرکز، میزبان هیات عالی رتبه از محققان غلات کشور از جمله دکتر نجفی رئیس بخش تحقیقات غلات کشور، دکتر خدارحمی مسئول تحقیقات غلات اقلیم شمال، دکتر براتی مسئول تحقیقات جو کشور، دکتر ملیحی پور مسئول تحقیقات بیماری فوزاریوم گندم کشور، دکتر داد رضائی مسئول تحقیقات بیماری زنگ قهوه ای کشور در سفر به استان گلستان بوده و گروه فوق از نزدیک از طرح ها و پروژه های در دست اجرای استان با مسولیت اجرای مجریان منطقه: دکتر دهقان، دکتر سوقی و دکترکیا بازدید نموده و مسائل و مشکلات طرح ها در ایستگاه گرگان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس بخش تحقیقات غلات کشور و هیات حاضر، در ضمن بازدید های فنی، با تشکر از اجرای بسیار دقیق، دلسوزانه و مسئولانه اجرای پروژه های غلات در استان، بر وجود مقاومت مطلوب ارقام به بیماری های مختلف و تاکید و نوید بالا بودن مقاومت ارقام در مقابل بسیار از بیماری های مهم منطقه و داشتن پتانسیل عملکردی بالا در ارقام جدید تیرگان، معراج ، کلاته و لاین های سال ۹۲، ۹۳ و ۹۴ که در منطقه وجود دارند و سطح زیر کشت آنها سال به سال رو به افزایش است، لزوم اجتناب از سمپاشی های بی رویه و غیر ضروری و اجتناب از افزایش هزینه های تولید برای کشاورز و کاهش محیط زیست استان تاکید کردند.