آرشیو روزانه: ۱ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت آفات و بیماری‌های برنج در چارچوب طرح یاوران تولید به همت محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه‌ی مدیریت آفات و بیماری‌های برنج در چارچوب طرح یاوران تولید به بهره‌برداران، ...

ادامه مطلب »