آرشیو روزانه: ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بیماری‌های توتون در چارچوب طرح یاوران تولید به همت محققان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

در راستای انتقال آخرین یافته‌های تحقیقاتی در زمینه‌ی مدیریت بیماری‌های توتون (به ویژه بیماری پوسیدگی ریشه) در چارچوب طرح یاوران ...

ادامه مطلب »

گزارش اثربخشی طرح یاوران تولید مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در موضوع تراکم مطلوب ذرت در منطقه با عنایت به کمبود آب

پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در راستای طرح یاوران تولید از مزارع در شهرستان آزادشهر بازدید بعمل آورد. ...

ادامه مطلب »