آرشیو روزانه: ۲۱ مرداد ۱۳۹۹

برگزاری وبینار آموزشی ملی ”راهنمای گام به گام تولید نشای گیاهان زراعی” به همت پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی ”راهنمای گام به گام تولید نشای گیاهان زراعی” به همت دکتر حسن مختارپور عضو هیات علمی مرکز تحقیقات ...

ادامه مطلب »