آرشیو روزانه: ۲۸ آذر ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی علمی « طراحی مدل کاربردی بخش کشاورزی مبتنی بر آمایش سرزمینی استان گلستان » در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: «” طراحی مدل کاربردی بخش کشاورزی مبتنی بر آمایش ...

ادامه مطلب »

برگزاری سخنرانی علمی «مشکلات گاوداری های استان گلستان و ارائه پیشنهادات برای رفع آن» در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: «”مشکلات گاوداری های استان گلستان و ارائه پیشنهادات برای ...

ادامه مطلب »