آرشیو روزانه: ۲۰ آذر ۱۴۰۰

بازدید مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ استان

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گلستان از غرفه دستاوردهای پژوهشی  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ...

ادامه مطلب »