آرشیو روزانه: ۲۴ آذر ۱۴۰۰

برگزاری سخنرانی علمی «”روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های آرامش بندهای انحرافی و سازه های سنگی ملاتی”» در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: «”روش های جلوگیری از فرسایش پایاب حوضچه‌های آرامش بندهای ...

ادامه مطلب »

برگزاری سخنرانی علمی « ” کاربرد مدل های شبیه سازی در کشاورزی” » در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به مناسبت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰

به مناسبت نکوداشت هفته پژوهش سال ۱۴۰۰ سخنرانی علمی تحت عنوان: « ” کاربرد مدل های شبیه سازی در کشاورزی” »، در راستای نکوداشت هفته ...

ادامه مطلب »