آرشیو ماهانه: اسفند ۱۴۰۰

افتتاح پروژه بزرگ زهکشی استان گلستان توسط وزیر جهادکشاورزی در واحد آموزشی شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

پروژه بزرگ زهکشی استان گلستان توسط  دکتر سیدجواد ساداتی نژاد وزیر جهادکشاورزی در واحد آموزشی پژوهشی شهید روحانی فرد کردکوی ...

ادامه مطلب »