برگزاری جلسه برنامه ریزی ارتقای آموزش های مهارتی دانش آموزان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مدیران هنرستان شهرستان کلاله

به منظور بررسی راهکارهای توسعه و ارتقای آموزش های حوزه کشاورزی و هنرستان کشاورزی، جلسه‌ای با حضور مدیران و کارشناسان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان و مدیران هنرستان شهید مطهری شهرستان کلاله در محل دفتر هنرستان در تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۳۹۸ برگزار گردید.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این نشست که با حضور مهندس اسکندرلی رئیس گروه آموزش های رسمی و مدیر و معاون هنرستان شهید مطهری شهرستان کلاله انجام شد دو طرف در خصوص راهکار های ارتقای آموزش های مهارتی دانش آموزان رشته شیلات و تعمیر موتور تراکتور گفتگو نمودند و راههای اجرای این مهم بررسی شد.
شایان ذکر است در سال تحصیلی جاری تعداد ۲۰ نفر دانش آموز رشته شیلات و تعداد ۲۰ نفر دانش آموز در رشته تعمیر موتور تراکتور در قالب آموزش های برون سپاری در هنرستان فوق مشغول تحصیل هستند.