انعکاس مصاحبه پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در خبر گزاری ایسنا

مصاحبه دکتر حبیب الله سوقی پژوهشگر غلات و عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خبرگزاری ایسنا انعکاس مناسبی داشت.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، این رسانه گفتگویی را با پژوهشگر این مرکز انجام داده که به شکل زیر بازتاب شده است:

ارتقاء عملکرد گندم در گلستان با معرفی ارقام جدید

ایسنا/گلستان یک عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغبانی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان گفت: تاکنون ۵ رقم گندم آبی توسط محققان این مرکز تولید و در استان معرفی شده است.
حبیب اله سوقی با حضور در دفتر خبرگزاری ایسنا، اظهار کرد: گندم استراتژیک ترین محصول کشاورزی در دنیا است و سالانه بین ۶۸۰ تا ۷۲۰ میلیون تن گندم در جهان تولید می شود. گندم با توجه به پروتئین مطلوبی که نسبت به ذرت و برنج دارد، در بسیاری از مناطق از جمله کشور ما، خاورمیانه و شمال آفریقا، به عنوان بیشترین محصول برای دریافت پروتئین مورد استفاده قرار می گیرد.
وی با اشاره به اینکه گلستان یکی از مهم ترین نقاط تولید گندم در کشور است، تصریح کرد: هر ساله ۱۰ تا ۱۱ درصد از گندم کشور در گلستان تولید می شود. البته کشت هر ساله گندم در این سطح، چالش هایی از جمله بیماری ها و تنش های غیر زیستی را به همراه دارد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان افزود: عمده ترین بیماری های مرتبط با گندم در استان فوزاریوم سنبله، زنگ زرد، زنگ قهوه ای، لکه خرمایی و سپتوریوز برگی است. هر ساله برای مبارزه با این بیماری ها ارقام جدید تولید می کنیم.
سوقی گفت: ایران از نظر منابع ژنتیکی گندم بسیار قوی است زیرا خاستگاه آن در این منطقه بوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به معرفی ۵ رقم گندم آبی در استان، گفت: قدیم ترین رقم گندم آبی، “مروارید” است که در سال ۱۳۸۸ نامگذاری شد. این رقم در زمان خودش متحمل به بیماری های زنگ زرد، زنگ قهوه ای و فوزاریوم بود و عملکرد خوبی هم داشت. با توجه به اینکه با گذشت زمان مقاومت این رقم نسبت به بیماری زنگ قهوه ای و زنگ زرد کم شده، کم کم در حال حذف است و تا سه چهار سال آینده این رقم را در استان نخواهیم داشت.
سوقی بیان کرد:‌”احسان” دومین رقم آبی بود که در اختیار کشاورزان قرار گرفت و در سال ۹۴ نامگذاری شد. این رقم نیاز آبی و تغذیه ای بالاتری داشت اما به همین نسبت عملکرد آن هم بیشتر بود. این رقم مناسبت کشت در اراضی کردکوی، بندرگز، علی آباد کتول، گرگان، رامیان، آزادشهر، گالیکش و مناطق جنوبی کلاله است. یک دو سال سال بعد از حذف رقم مروارید، این رقم را هم به تدریج حذف خواهیم کرد.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با اشاره به معرفی رقم آبی “تیرگان” در سال ۹۷، گفت: میانگین عملکرد این رقم در آزمایشگاه های سازگاری ۵۸۹۳ کیلوگرم در هکتار بود. رقم تیرگان نسبت به بیماری های زنگ زرد و زنگ قهوه ای مقاوم و نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله نیمه مقاوم است.
وی افزود: این رقم را مناسب کشت در اراضی دیم شهرستان های علی آبادکتول، گرگان، رامیان، آزادشهر، گالیکش، کلاله، مناطق جنوبی گنبد، آق قلا، بندر ترکمن، گمیشان و مراوه تپه کشت کرد.
سوقی خاطرنشان کرد: میانگین میزان پروتئین دانه ۱۲.۲ درصد، میانگین میزان گلوتن مرطوب آن ۳۲ درصد و میانگین سختی دانه ۵۵ است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان اظهار کرد: “معراج” دیگر رقم بذر آبی معرفی شده در سال گذشته بود که خصوصیات رقم مروارید را داراست با این تفاوت که ۳۰۰ تا ۵۰۰ کیلوگرم عملکرد بیشتر دارد و نسبت به بیماری زنگ قهوه ای هم مقاومت بهتری نسبت به مروارید دارد.
وی بهترین زمان برای کشت این رقم را ۱۰ تا ۲۵ آذرماه عنوان کرد و گفت: اراضی آبی شهرستان های علی آبادکتول، گرگان، رامیان، آزادشهر، گالیکش و کلاله بهترین نقاط برای کشت این رقم هستند.
سوقی، از معرفی رقم آبی “کلاته” هم خبرداد و گفت: میانگین عملکرد این رقم در آزمایشگاه های سازگاری ۵۹۲۰ کیلوگرم در هر هکتار بوده است. میزان پروتئین دانه ۱۲.۳ درصد، میزان گلوتن مرطوب آن ۳۱.۵ درصد و میانگین سختی دانه آن ۵۵ است.
وی با اشاره به اینکه رقم کلاته تحمل به تنش خشکی و گرما خوبی دارد، تصریح کرد:‌اراضی آبی شهرستان های کلاله، گنبدکاووس، آق قلا، گمیشان و مراوه تپه برای کشت این رقم مناسبت هستند.
این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با بیان اینکه این رقم نسبت به بیماری فوزاریوم سنبله حساس است، گفت: استفاده از رقم کلاته در مناطق جنوبی استان توصیه نمی شود.
سوقی در پایان گفت: با توجه به معرفی ارقام جدید، در سال آینده عملکرد استان در تولید گندم بالاتر خواهد رفت و کیفیت آرد و نان هم بهتر خواهد شد.