پایش مزارع محصول سالم در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

پایش مرتب مزارع محصول سالم توت در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام می شود.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر معصومه یونس آبادی رییس بخش تحقیقات گیاهپزشکی مرکز در این خصوص گفت: در این پروژه طی زمستان گذشته گیاهان توت فرنگی، نخود فرنگی، باقلا، سیب زمینی، سیر و پیاز در محوطه اطراف بخش کشت شد. هر یک از این محصولات نیازهای مختلف غذایی داشته که به منظور تامین آن ها، شرکت های مختلف تولید کننده کود در کشور مشارکت داشته و از طریق کودهای زیستی نیاز این گیاه تامین شده تا بتوان محصولات سالم تهیه کرد.

از آغاز بهار مشکلات مربوط به آفات و بیماری های این گیاهان آغاز می شود، بنابراین بازدیدهای مرتب و پیگیری آفات و بیماری های آنها به منظور کنترل به وسیله ترکیبات زیستی می تواند یکی از اقدامات صحیح جهت کاهش مصرف سموم شیمیایی باشد. بدین منظور مهندس مبشری که حامی اصلی این پروژه هستند با همت سایر همکاران بخش گیاهپزشکی از ابتدای بهار امسال کار خود را آغاز کردند و در تاریخ ۱۱ فروردین ماه به اجرای تیمارهای مناسب با استفاده از آفت کش های زیستی جهت کنترل آفات و بیماری های این محصولات پرداختند.