چاپ نشریه ترویجی “روش ساده‌ تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم” به همت پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشریه ترویجی ” روش ساده‌تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم ” که به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و عضو هیات بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان نگارش شده است تقدیم جامعه علمی و تولید کنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی کشور شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، نشریات ترویجی یکی از ابزارهای بسیار مهم و اثربخش برای افزایش ضریب نفوذ دانش در بدنه بخش کشاورزی می باشد و در همین راستا نشریه ترویجی” روش ساده‌تعیین زمان و مقدار آب آبیاری برای گندم” به قلم دکتر علیرضا کیانی نگارش شده است، با همکاری موسسه تحقیقات فنی و مهندسی و دفتر شبکه دانش و رسانه­های ترویجی و انتشاراتی نشر آموزش کشاورزی منتشر شده است. این نشریه به زبان ساده و با مثال­های کاربردی، مفاهیم برنامه­ریزی آبیاری برای گندم را با استفاده از تشت تبخیر برای مخاطبان تشریح می کند.
سرفصل­های اصلی نشریه شامل: مراحل آبیاری گندم، تعیین زمان آبیاری، عملیات گام به گام برای تعیین مقدار آب آبیاری، تنظیم مدت زمان در هر آبیاری و الویت بندی تعداد آبیاری در شرایط کمبود آب برای گندم می باشد.

پاسخ دهید