نشست هم اندیشی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و رییس اتاق بازرگانی استان گلستان با مدیران مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

مهندس علی محمد چوپانی رییس اتاق؛ مهندس امیر یوسفی رییس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران و نایب رییس اول و مهندس سعید رستمی دبیر کمیسون کشاورزی اتاق بازرگانی استان گلستان پس از بازدید از بخشی از برنامه ها و دستاوردهای مرکز، در یک نشست صمیمی با دکتر ابوالفضل فرجی رییس، معاونان و روسای بخش های مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۷حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه پس از جمع بندی موارد مورد بازدید و برداشت ها از نقاط مستعدهمکاری، مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.
در این آیین ابتدا دکتر فرجی ریاست مرکز، توضیحاتی از روند این همکاری را برای حاضران بیان نمودسپس مهندس چوپانی دیدگاه های خود را در زمینه بهره گیری از استعداد و توانمندی های موجود در استان در جهت ارتقای شرایط کار، معیشت و اشتغال و توسعه استان را بیان نمود سپس مهندس یوسفی با توجه به اشراف ملی در حوزه اتاق ایران و زمینه فعالیت حوزه تجاری خود، پیشنهاداتی را در زمینه تعامل بیشتر بین ۲ مجموعه به اطلاع همکاران مرکز رساند. در ادامه معاونان مرکز و مدیران بخش های تحقیقاتی زمینه های پیشنهادی و نقطه نظرات خود را در موضوعات ارایه شده بیان نمودند.
در انتهای برنامه دکتر فرجی ضمن جمع بندی موضوعات مورد اشاره جلسه، روند ادامه کار و تنظیم تفاهم نامه همکاری های ۲ جانبه را بیان کرد.

پاسخ دهید