برگزاری جلسه تجزیه و تحلیل زنجیره ارزش سویا در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر پائولو و دکتر آلفردو از محققان فائو (FAO) به همراه مهندس ابراهیم هزارجریبی مدیرکل دفتر پنبه، دانه های روغنی و محصولات صنعتی وزارت جهاد کشاورزی و دکتر جهانفر دانشیان مدیرکل دفتر امور پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و محقق دانه های روغنی، پس از بازدید از بخشی از برنامه ها و دستاوردهای پروژه زنجیره ارزش سویا، در یک نشست برنامه ریزی با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۷ در دفتر ریاست مرکز حضور یافتند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که در راستای تفاهم نامه منعقد شده بین سازمان خواروبار کشاورزی ملل متحد فائو ومعاونت زراعت وزارت جهاد کشاورزی با موضوع توسعه پایدار تولید دانه های روغنی با تا کید بر زنجیره ارزش سویا انجام شد ابتدا دکتر فرجی ریاست مرکز، توضیحاتی از روند اجرای برنامه های این پروژه در استان گلستان را به صورت پاور پوینت برای حاضران بیان نمود. سپس اعضای حاضر در جلسه دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص روند انجام برنامه و اجرای شایسته پروژه بیان نمودند.
در انتها محققان فائو ضمن تقدیر از انجام شایسته پروژه و سلسله برنامه های بازدید و نشست در نقاط مختلف استان و مزارع مورد بازدید در این ماموریت، در خصوص ادامه طرح و همکاری های مورد نظر، پیشنهادات خود را ارایه دادند.

پاسخ دهید