برگزاری دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات زیستی در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی آشنایی با تهدیدات زیستی (تهدیدات بیوتروریسمی) ویژه مدیران ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی (ساختمان شهید حاجی کریمی) مورخ ۱۲/۸/۹۷ برگزار شد


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره آموزش ویژه مدیران ستادی و شهرستانی سازمان جهاد کشاورزی می باشد که بصورت سلسله برنامه آموزشی در این مرکز در حال برگزاری می باشد.
مدرس این برنامه دکتر چراغیان از سازمان حفظ نباتات کشور در قالب آموزش های و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در اختیار این گروه قرار داد. مدت این دوره هشت ساعت می باشد.

پاسخ دهید