بازدید دکتر ولدان از شرکت دانش بنیان تمیشه مستقر در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی

دکتر مجید ولدان مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان و افتتاح ساختمان جدید مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان، از شرکت دانش بنیان تمیشه مستقر در واحد آموزش شهید روحانی فرد کردکوی وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید به عمل آورد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این برنامه که در محل این واحد آموزشی انجام شد دکتر ولدان از روند انجام طرح های توسعه این واحد آموزشی و مکان استقرار شرکت دانش بنیان تمیشه و برنامه های توسعه ای آن بازدید نمود.
در این بازدید ضمن معرفی و ارایه توانمندی های شرکت، مدیر مجموعه به گفتگوی دو سویه با مدیرکل دفتر فناوری، تجاری‌سازی و انتقال یافته‌های تحقیقاتی سازمان نشستند. و ایشان نیز ضمن تقدیر از برنامه های انجام شده و ارایه راهکارها و نقه نظرات خود در مسیر توسعه شرکت ها، از شرکت ها خواستند تا روند رو به جلو را همچنان به شایستگی طی نمایند.

پاسخ دهید