نشست همکاری های فنی بین تیم کارشناسی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA)در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست همکاری های فنی بین تیم کارشناسی آژانس بین المللی انرژی اتمی (IAEA) مشتمل بر دکتر محمدرضا غریب رضا مجری پروژه بین المللی مشترک با IAEA و کارشناس فنی آژانس دکتر Paolo Porto و مهندس حسین عیسایی همکار پروژه اثرات جنگل زدایی و جنگل کاری بر باز پخش خاک در شمال ایران با استفاده از فناوری هسته ای در مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای این برنامه، جلسه ای با حضور دکتر امیر سعدالدین رئیس دانشکده مرتع و آبخیزداری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و اعضای هیات علمی آن دانشکده و همکاران طرح کلان مدیریت جامع حوزه های آبخیز درروز چهارشنبه مورخ ۲۷ آبان ماه ۱۳۹۷ در سالن طبیعت آن دانشکده برگزار شد.
در این جلسه دکتر سعدالدین ضمن عرض خیر مقدم به مهمانان درباره اهداف پیشرفت پروژه کلان مدیریت جامع حوزه های آبخیز و دستاوردهای آن سخنانی ایراد کردند. سپس دکتر غریب رضا نیز درباره پروژه مشترک ایران و IAEA و کاربردهای صلح آمیز فناوری هسته ای و دستاوردهای پروژه نکاتی را بیان کرد.
در ادامه آقای دکتر Paolo Porto درباره پروژه مذکور و شیوه همکاری های فنی مطالبی را متذکر شدند. در پایان نشست دکتر سعدالدین از وجود زمینه کاربرد تکنیک های رادیوایزوتوپی در اجرای طرح کلان مدیریت جامع حوزه های آبخیز استقبال کرد و در خاتمه حاضران از آزمایشگاه ها این دانشکده بازدید کردند و مسئولان و مجریان طرح ها هرکدام از آزمایشگاه ها توضیحات لازم به حیطه کاری خود را بیان نمودند.

پاسخ دهید