بازدید استاندار گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش در نمایشگاه هفته پژوهش سال ۹۷

دکتر هاشمی استاندار گلستان از غرفه مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در نمایشگاه هفته پژوهش و فناوری سال ۹۷ استان بازدید کرد.


به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه که در سایت پردیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شد معاونان استاندار، دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهادکشاورزی استان، دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و گروهی از مدیران دیگر استان نیز ایشان را همراهی می کردند دکتر هاشمی از نزدیک با بخشی از آخرین دستاوردها و عملکرد پژوهشگران و فعالیت های همکاران و دستاوردها و فناوری های شرکت های دانش بنیان حاضر در مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی استان ، که توضیحات آن توسط دکتر ابوالقضل فرجی رییس مرکز ارایه می شد آشنا شدند.
ایشان ضمن دقت در دستاوردهای ارایه شده، با توجه به بازدید پیشین ایشان از مجموعه و شناخت نسبی از عملکرد و رد خیر همکاران، با پرسش در موضوع برخی از دستاوردها و برنامه های حاضر در غرفه، نقطه نظرات حود را در زمینه های فوق نیز بیان نمودند.

پاسخ دهید