گزارش فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در شهرستان آزادشهر

گزارش محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سرکشی، بررسی، نشست هم افزایی و ارایه راهکار در ماموریت به مرکز خدمات دهستان خرمارود مدیریت شهرستان آزادشهر منتشر شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی معاون پژوهش، فناوری و انتقال­ یافته های مرکز در این خصوص گفت: در این برنامه که در راستای طرح نظام نوین ترویج و حضور محققان معین در عرصه و مراکز و مدیریت های جهاد کشاورزی سطح استان می باشد با حضور دکتر علیرضا صابری و دکتر محمدرضا پهلوان راد محققان معین مرکز و گروهی از کارشناسان این مدیریت انجام شد و در رابطه با شرکت در جلسه فنی و کارشناسی، بررسی مسائل و مشکلات منطقه و پیشنهاد راهکارهای لازم، مروری بر شرح وظایف و حوزه فعالیت محققان معین و بازدید فنی منطقه بحث و تبادل نظر شد. در این جلسه پس از صحبت های دو طرف در رابطه با وضعیت کشاورزی منطقه و بیان مسائل و مشکلات، موارد، توصیه های فنی و پیشنهادات محققان این مرکز به شرح زیر ارایه شد:
– شرکت در جلسات فنی و کارشناسی در محل مرکز خدمات خرمارود و نگین شهر شهرستان آزادشهر
– بررسی مسائل و مشکلات تغذیه محصولات زراعی(کلزا، گندم، گیاهان دارویی، باغات و…) و پیشنهاد راهکارهای لازم برای نحوه استفاده از کودهای ماکرو، میکرو و هیومیک اسید. استفاده بهینه از علفکش
– برنامه ریزی برای یادداشت برداری صحیح و دقیق از طرح های شهرستان

پاسخ دهید