ایستگاه تحقیقات شوری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به زیر آب رفت

ایستگاه تحقیقات شوری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در اثر سیل مهیب استان به زیر آب رفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به بحران سیل و طوفانی که در انتهای سال ۱۳۹۷ آغاز و بارش هایی که هنوز ادامه دارد سیل مهیبی نواحی مختلف استان و بویژه شهرستان آق قلا را به کام خود کشید و بخش های وسیعی از این ناحیه استان از توابع آق قلا تا گمیشان به زیر آب رفت و ایستگاه تحقیقات شوری این مرکز نیز که در ناحیه شمالی شهرستان آق قلا می باشد همچون دیگر بخش های این شهرستان به زیر آب فرو رفته است.
شایان ذکر است با توجه به حجم سیلاب و بارشی که همچنان ادامه دارد بیشتر نواحی فوق هنوز غرق در آب می باشد و خسارات شدیدی به بخش های مختلف کشاورزی منطقه وارد شده است.

پاسخ دهید