حضور رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان در گردهمایی سالانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

گردهمایی سالانه رؤسای بخش های فنی و مهندسی مراکز تابعه استانی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کشور چهارشنبه و پنجشنبه ۲۲ و ۲۳ خرداد جاری در سالن همایش های این موسسه برگزار شد و دکتر جلال محمد زاده رییس بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان دراین آیین حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، شانزدهمین گردهمایی سالانه موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مهندس زارع مشاور وزیر و مجری سامانه های نوین آبیاری، دکتر سید باقر محمودی معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی، مدیران کل دفاتر ستادی سازمان، مدیران کل معاونت آب و خاک، برخی روسای مراکز تحقیقاتی، روسای بخش های ستادی و تابعه، اعضای هیات علمی، محققان و همکاران ستاد مؤسسه برگزار شد.
در این آیین ضمن شرکت فعال بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی استان گلستان در بخش نمایشگاه دستاوردهای موسسه در سال ۹۷، دکتر جلال محمدزاده گزارش جامعی از دستاوردهای شاخص بخش تحقیقات فنی و مهندسی در سال گذشته را ارائه نمود و در ارتباط با چالش ها و راهکارهای مربوط به حوزه فعالیت های فنی و مهندسی کشاورزی استان به بحث و گفتگو با مدیران موسسه پرداخت.