دریافت امتیاز و تقدیر دکتر دهقان پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از سوی رئیس موسسه تحقیقات اصلاح بذر کشور

دکتر محمدعلی دهقان عضو هیات علمی و پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از سوی دکتر گودرز نجفیان رئیس موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کشور در مرداد ماه ۱۳۹۸ مورد تقدیر قرار گرفت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، دکتر دهقان پژوهشگر این مرکز با توجه به نامگذاری رقم جدید گندم نان به نام ترابی، همراه با دریافت ۲۸/. امتیاز، از سوی ایشان مورد تقدیر قرار گرفت.
رقم جدید گندم نان به نام ترابی با ویژگی زودرس، مقاوم نسبت به بیماریهای زنگ زرد و قهوای، دارای تحمل به کم آبی، کیفیت نانوایی خوب و پتانسیل عملکرد دانه مطلوب ، مناسب برای کشت در مناطق معتدل گرم کشور می باشد.
روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است همچون همیشه از راهنمایی ها و همکاری های ایشان بهره مند باشد.