برگزاری سلسله سخنرانی های علمی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در مرداد ۹۸ با حضور قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

با حضور دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی از مجموعه برنامه های علمی ارایه دستاوردهای پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، ۲ عنوان سخنرانی در روز ۱۶مرداد ماه ۱۳۹۸ در سالن پروفسور جعفر ارشاد گرگان ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که با حضور دکتر رسول زارع قائم مقام سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دکتر کیانی معاون پژوهشی و گروهی از اعضای هیات علمی و پژوهشگران انجام شد ابتدا دکتر کیانی ضمن خوش آمد گویی به دکتر زارع و میهمانان و حاضران، جلسه را آغاز نمود و سپس نخستین سخنران برنامه مهندس محمد نعمتی پژوهشگر زراعی باغی ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در خصوص معرفی گیاه دانه روغنی بالنگو شهری laliemantia iberica برای زراعت پاییزه اراضی دیم کشور مطالبی را بیان نمود.
پژوهشگر ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در مقدمه سخنان خود به اهمیت کشت دانه های روغنی و وضعیت آن در استان اشاره کردند و در ادامه به معرفی گیاه بالنگو شهری و لزوم توجه به کشت آن به عنوان یک گیاه روغنی جدید پرداخت.
مهندس نعمتی اهمیت کشت دانه های روغنی را در راستای سیاست های اقتصادی دانست و در همین راستا دانه های روغنی قابل کشت در کشور شامل: کلزا، سویا، گلرنگ، آفتابگردا ن و کنجد مورد حمایت قرار گرفته است.
بالنگو شهری یکی از گیاهان دارویی می باشد که پنج گونه از این گیاه درفلورایران گزارش شده است.
وی همچنین دراهمیت کشت این گیاه افزود برای مصارف دارو سازی و صنایع غذایی و فرآورده های آرایشی و رنگ آمیزی وطب سنتی وحتی صنعت نفت می توان استفاده کرد.

سخنران بعدی دکتر کلثوم عبداللهی پژوهشگر بخش تحقیقات خاک و آب نیز با حضور در جایگاه در خصوص نگرشی بر وضعیت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه در استان گلستان ( بررسی مشکلات و ارائه راهکار) مطالبی را بیان داشت.
در این سخنرانی کاهش مواد آلی، فرسایش خاک، مدیریت نامناسب کود، و شوری به عنوان مهمترین مشکلات خاک های استان مطرح شد ایشان سپس در خصوص وضعیت عناصر غذایی خاک بر اساس نتایج پایش ده ساله خاک در استان گلستان بیان داشت : حدود ۷۸ درصد از خاک های استان در حال حاضر با مشکل کمبود فسفر ، ۳۶ درصد با مشکل کمبود پتاسیم و ۵۰ درصد با مشکل کمبود روی مواجه هستند که توزیع و مدیریت نامناسب مصرف کود و کشت ارقام پر نیاز از عوامل تاثیرگذار در این امر هستند و برای بهبود کیفیت خاک های استان بر افزایش کربن آلی خاک، لزوم بکارگیری تغذیه متعادل، تغذیه تلفیقی و استفاده از کودهای زیستی تاکید کردند و برنامه ریزی بلند مدت در خصوص مصرف کودهای آلی، کود سبز ، کشاورزی حفاظتی ، تناوب زراعی و تعریف سامانه های خبره برای انتقال اطلاعات حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه به مخاطبین کشاورزی را به عنوان مهمترین ضرورت استان در بحث بهبود وضعیت خاک های استان پیشنهاد نمودند. در انتهای هر سخنرانی در گفتگویی ۲ سویه با مشارکت حاضران و با ریاست پانل دکتر علیرضا کیانی، مسایل مختلف طرح شده مورد نقد و بررسی قرار گرفت.