بازدید مدیریت هماهنگی ترویج جهاد کشاورزی گلستان از روند برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان

مهندس محمد سبزه مدیریت هماهنگی ترویج به همراه گروهی از مدیران و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان از طرح ها، مزارع و برنامه های کاشت آزمایشات برنج به روش مستقیم (خشکه کاری) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی عراقی محله گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، روز یکشنبه ۲۴ شهریور ۹۸ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که در روز یکشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۸ با حضور دکتر فیض بخش رییس ایستگاه و گروهی از محققان حاضر انجام شد به همراه توضیحات ایشان از روند اجرا و نحوه انجام محاسبات مصرف آب در این روش، چالش های علف های هرز، تاثیر علف کش های مختلف و …، و دستاوردهایی که تا کنون تحقیقات به آن دست یافته است از طرح های خشکه کاری برنج در ایستگاه بازدید کردند و در گفتگوها، درخصوص روند برنامه توضیحات لازم ارایه شد.