افتخار انتشار نخستین شماره مجله ترویجی ”گیاهان دانه روغنی” توسط مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نخستین شماره مجله ترویجی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با عنوان ”گیاهان دانه روغنی” منتشر و با افتخار و احترام برای بهره‌برداری علاقمندان در آدرس اینترنتی مجله jop.areeo.ac.ir قابل دسترسی می باشد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس مینا غزاییان مدیر داخلی این مجله در گفتگوی با روابط عمومی مرکز بیان کرد:
این نشریه به صورت دو فصلنامه و به صورت الکترونیکی چاپ خواهد شد. اعضای هیات تحریریه مجموعه‌ای از فرهیختگان دانشگاهی، محققان و کارشناسان برجسته ملی و کشاورزان شایسته و پیشرو در زمینه دانه های روغنی می‌باشند.
در این راستا و با توجه به رسالت ارایه و ترویج دانش و دستاوردهای این حوزه، از اساتید، پژوهشگران، کارشناسان و دانشجویان توانمند درخواست می‌شود مقالات فارسی خود را با رویکرد علمی – ترویجی در موضوعات تحت پوشش مجله شامل: ژنتیک و اصلاح گیاهان، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، تنش­های محیطی، اکولوژی، به­زراعی، گیاهپزشکی، آبیاری، تغذیه، مکانیزاسیون، اقتصاد و موضوعات مرتبط با روند پس از برداشت گیاهان روغنی را جهت درج و انتشار به دفتر مجله ارسال فرمایند.
به منظور تسهیل و تسریع در امر داوری و چاپ مقالات، فرایند دریافت و داوری مقالات در تمام مراحل و نیز شیوه نامه نگارش مقالات برای نویسندگان از طریق سامانه انتشارات سازمان تات واقع در آدرس اینترنتی journals.areo.ir و سایت مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان www.ganrrc.org.ir صورت می‌گیرد.