برگزاری سومین جلسه نحوه بهره برداری از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

سومین جلسه آموزشی کارشناسان اطلاع رسانی با پژوهشگران بخش های تحقیقاتی جهت بهره برداری دقیق از سامانه ها و پایگاه های علمی سازمان تات در بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری با حضور همکاران این بخش و بخش تحقیقات علوم دامی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این برنامه مهندس مریم غزایی یان در خصوص رتبه بندی مراکز در پایان هر سال که بر اساس شاخص های اعلام شده صورت میگیرد و شرکت در جشنواره خوارزمی که از اهمیت خاصی برخوردار می باشد از همکاران بخش های فوق تقاضای توجه بیشتر را داشتند.
سپس مهندس کتوکی کارشناس مسئول کتابخانه در خصوص اهمیت وارزش بسیار زیاد این منابع وسهولت دسترسی آن(سامانه گیگالیب وپایگاه سیویلیکاو… ) بیان کردند و سرمایه گذاری بالای سازمان تحقیقات در اشتراک این سامانه ها را یادآور شدند و خواستار توجه بیشتر همکاران به این سامانه ها ودانلود مطالب مورد نیازشدند و در خصوص نحوه استفاده همکاران از پایگاه های علمی که توسط سازمان تحقیقات جهت پشتیبانی علمی مراکز با صرف هزینه واعتبار بسیار فراهم گردیده توضیح لارم را ارایه وبه پرسش های حاضران پاسخ دادند.

در ادامه مهندس حاجی مشهدی رییس اداره فناوری اطلاعات در خصوص مشکلات فراوان در توزیع اینترنت در بستر شبکه  داخلی مرکز باتوجه به مساحت فیزیکی مرکز که بالغ بر ۲۰ هکتار می باشد و ساختمان ها در آن پراکنده شده اند بیان کرد وافزود بااین همه مشکلات اقتصادی وکمبود بودجه وبا توجه به مطلب فوق اینترنت به راحتی در دسترس همه افراد البته بصورت سهمیه بندی  قراردارد در صورت استفاده افراد از این سامانه ها ومواجه شدن با اتمام حجم ،به راحتی حجم اضافه در اختیار آنان قرار خواهد گرفت.