انعکاس مصاحبه پژوهشگر بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در خبر گزاری ایسنا

مصاحبه دکتر فاطمه شیخ، معاون و عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در خبرگزاری ایسنا انعکاس مناسبی داشت.

به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی، این رسانه گفتگویی را با پژوهشگر این مرکز انجام داده که به شکل زیر بازتاب شده است:

عضو هیات علمی مرکزتحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان:

سه رقم جدید باقلا از سال آینده در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد

 یک عضو هیات علمی بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان از معرفی سه رقم باقلا با نام های شادان، فیض و مهتا توسط محققان این مرکز خبرداد و گفت: این ارقام از سال آینده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

دکتر فاطمه شیخ در گفت وگو با ایسنا-منطقه گلستان اظهار کرد: سطح زیر کشت باقلا در گلستان از ۳ هزار تا ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار متغیر است و بعد از استان لرستان، دومین سطح کشت باقلا در کشور را دارا هستیم.

وی با اشاره به اهمیت کشت باقلا، افزود: باقلا در تناوب با غلات باعث تثبیت بیولوژیک نیتروژن، اصلاح خاک و شکستن سیکل بیماری های غلات می شود. باقلا مناسب ترین گزینه برای تناوب با برنج و کلزا و پنبه است.

شیخ با بیان اینکه درصد پروتئین باقلا نسبت به سایر حبوبات بالاتر است، تصریح کرد: باقلا بین حبوبات قوی ترین تثبیت کننده بیولوژیک نیتروژن است و این مقدار را از ۱۶۰ به ۲۷۰ کیلوگرم افزایش می دهد.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان در ادامه با اشاره به حفظ، احیا و نگهداری کلکسیون ارقام مختلف باقلا در ایستگاه تحقیقاتی گرگان، تصریح کرد: از این مجموعه ها مستقیما در مناطق دارای تنش خشکی یا بیماری و یا به عنوان یک والد در برنامه اصلاحی استفاده می شود.

وی به برخی از مصارف باقلا اشاره کرد و گفت: باقلا در کشورهای دیگر به صورت اسنک شده، آجیلی، کنسروی، پلویی و غیره مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به ارقام باقلا، گفت: رقم برکت از سال ۶۴ معرفی شد و بعد از آن تا سال های اخیر رقم جدید دیگری در باقلا نداشتیم. این رقم برای همه نقاط کشور قابل توصیه نبود و بعد از مدتی مقاومت آن به بیماری ها شکسته شده بود.

شیخ از معرفی رقم جدید باقلا با نام “مهتا” خبرداد و گفت: مهتا اولین رقم باقلا بدون تانن کشور است که می تواند هم مورد استفاده انسان و هم حیوان قرار گیرد. این رقم قابلیت برداشت مکانیزه دارد و بسیار مقاوم به بیماری است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان به دیگر ویژگی های رقم مهتا اشاره کرد و افزود: این رقم مقاومت بالایی به بیماری ها از جمله برق زدگی و لکه شکلاتی است. رقم مهتا حدود ۶۰ غلاف در هر بوته دارد. در شرایطی که با تنش ماندابی و سرما و گرما مواجه می شویم، اگر چندین غلاف هم ریزش داشته باشد اما باز هم غلاف های زیاد دیگری در بوته باقی می ماند.

وی با بیان اینکه درصد پروتئین رقم مهتا ۳.۵ درصد بیشتر از رقم برکت است، تصریح کرد: رقم برکت ۲۸.۵ تا ۲۹ درصد پروتئین دارد در حالی که رقم مهتا ۳۲.۳ درصد پروتئین دارد.

شیخ با اشاره به اینکه رقم مهتا دامنه سازگاری وسعی دارد، اظهار کرد: این رقم را در هر جا که باقلا کشت می شود می توان کشت کرد. میزان عملکرد غلاف سبز این رقم حدود ۲۴ تن در هر هکتار است.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان با بیان اینکه این رقم شش روز از رقم برکت دیررس تر است، افزود: این رقم را می توان از ۱۵ مهر به بعد کشت کرد. ما هرگز در رقم برکت توصیه نمی کنیم که از نیمه مهر به بعد کشت انجام شود.

وی در ادامه از معرفی رقم “شادان” خبرداد و گفت: تعداد غلاف بالا در بوته، مقاومت بالا به بیماری، پایداری عملکرد، بالاتر بودن پروتئین نسبت به رقم برکت و قابلیت برداشت مکانیزه از ویژگی ها برجسته این رقم است.

شیخ با بیان اینکه در رقم شادان نسبت دانه به غلاف بالاتر از رقم برکت است، افزود: عملکرد غلاف سبز این رقم بین ۲۶ تا ۲۷ تن در هر هکتار است.

وی در ادامه به معرفی رقم “فیض” اشاره کرد و گفت: این رقم جزو ارقام غلاف بلند و دانه درشت است. این رقم را حتی می توان در تاریخ کشت های دیر، مورد استفاده قرار داد.

این عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی گلستان خاطرنشان کرد: کار روی این سه رقم از سال ۸۹ آغاز شد و در سال ۹۶ به دو رقم فیض و شادان و در سال ۹۷ به رقم مهتا دست یافتیم. این سه رقم به شرکت های توزیع بذر واگذار شده و از سال آینده در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.