تقدیر دکتر خاوازی از رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان به عنوان برترین های سازمان تحقیقات

در گردهمایی ۳ روزه رئیسان پژوهشکده ها، پژوهشگاه، موسسه های تحقیقاتی، مراکز ملی و استانی زیرمجموعه های تحقیقاتی سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی که در تاریخ ۲۲ تا ۲۴ مهر سال جاری برگزار شد از دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به عنوان برترین های سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در آیین پایانی این گردهمایی با حضور دکتر خاوازی معاون وزیر و رئیس سازمان، قائم مقام و معاونان سازمان با معرفی برترین های این گردهمایی که به استناد گزارش عملکرد ارایه شده از مجموعه های سازمان انجام شد از دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر مریم حسینی رئیس موسسه تحقیقات برنج کشور و دکتر عادل جلیلی رئیس موسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور، دکتر روشنی رئیس موسسه تحقیقات پنبه کشور، دکتر کربلایی خیاوی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل، دکتر سپهوند رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی لرستان، دکتر اسدیان رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی همدان، دکتر اقنوم رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی، دکتر جهانبازی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی چهارمحال بختیاری، دکتر زارع رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس، دکتر قرالی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی قزوین ، دکتر سدری رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی کردستان، دکتر آئین رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب کرمان با اهدای لوح یادبود تقدیر شد.
در بخشی از متن این لوح آمده است:


جناب آفای ابوالفضل فرجی
رییس محترم مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان
نیل به آرمان های والاوارزشمند نظام مقد س جمهوری اسلامی ایران، مستلزم مجاهد ت مستمر و تلاش بی وقفه است وفراهم نمودن بسترهای لازم برای رشد علمی وانجام فعالیت های تحقیقاتی وآموزشی، رکن توسعه پایدار مبتنی برکشاورزی دانش بنیان به شمار می رود. به پاس اهتمام و تلاش های صادقانه درشش ماهه اول سال۱۳۹۸و ارائه گزارش مطلوب، از جناب عالی قدردانی می شود.
عزت و سر بلندی روز افزونتان رادرخدمت گزاری به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خدای متعال خواستارم.


کاظم خاوازی
معاون وزیر ورییس سازمان


روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به ایشان و تمامی همکاران شریف مجموعه و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است در سایه همت و تلاش همکاران بزرگوار مجموعه، این افتخار برای مرکز تداوم داشته باشد.