حضور مشاور امور بانوان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان در کارگاه آموزشی “سرطان های شایع زنان”

مهندس مینا غزائی یان مشاور امور بانوان مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در کارگاه آموزشی “سرطان های شایع زنان” که از سوی دانشگاه علوم پزشکی استان تشکیل شد، حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، این جلسه به مناسبت هفته ملی سلامت بانوان ایرانی و به همت اتاق فکر سلامت بانوان استان با محوریت دانشگاه علوم پزشکی استان کار گاه آموزشی با عنوان “سرطان‌های شایع زنان” ویژه مشاوران بانوان دستگاه های اجرایی استان برگزار شد. بدین منظور مشاور در امور بانوان این مرکز، مهندس مینا غزائی یان در این کارگاه حضور فعال داشتند. در این کارگاه به چند سرطان عمده در میان بانوان پرداخته شد و جدیدترین راه های پیشگیری و درمان آنها از جمله تغییر سبک زندگی شامل تغذیه سالم، فعالیت بدنی و چکاپ‌های دوره ای برای حاضران تشریح گردید.