برگزاری نشست با موضوع مقاومت علف های هرز به علف کش در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

نشست تخصصی با موضوع مقاومت علف های هرز به علف کش ها در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ۶ بهمن ۱۳۹۸ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این آیین که با حضور دکتر اسکندر زند مشاور وزیر جهاد کشاورزی، دکتر فرجی رییس و دکتر کیانی معاون پژوهشی مرکز، معاون، مدیر ترویج و مدیر حفظ نباتات و مسئول مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی گلستان، اساتید دانشگاه و پژوهشگران بخش گیاهپزشکی این مرکز برگزار شد با توجه به افزایش گزارش های مربوط به مقاومت علف هرز به علف کش ها، در خصوص پژوهش و برنامه ریزی دقیق برای حل این معضل با مشارکت بخش های مختلف تحقیقات، اجرا، دانشگاه و کشاورزان برنامه ریزی و طراحی شد.