بازدید مجری طرح گندم کشور از ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس

مهندس اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور از برنامه های و طرح های گندم در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه مهندس اسفندیاری پور مشاور وزیر و مجری طرح گندم کشور، گروهی از مدیران سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان با همراهی محققان این ایستگاه از مزارع تکثیری پلتفرم تحقیقاتی گندم آبی ایران سیمیت و سایر طرح ها و پروژه های مرتبط با غلات در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبد بازدید به عمل آوردند.