برگزاری جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه شورای تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان گلستان در دفتر ریاست مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان ۱۲ بهمن ۱۳۹۸برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این نشست که با حضور دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز و معاونان ایشان، معاونان سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان، روسای کارگروه های پژوهشی و مدیران بخش های تحقیقاتی مرکز برگزار شد. ابتدا آقای دکتر فرجی دبیر شورای تحقیقات استان و رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی ضمن عرض خیر مقدم و تبریک ایام یوم ا… ۲۲ بهمن و مروری بر مصوبات جلسه قبلی به بررسی دستور کار این جلسه پرداختند. ایشان در خصوص کنجد ناشکوفا با توجه به مشکلات دیررسی، حساسیت به بیماریها و حفظ بذر با قوه نامیه بالا و مدیریت آن می تواند در رقابت با کشت برنج مد نظر قرار گیرد و لازم است حمایت های لازم از طرف سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شود. سپس گزارش کشت مستقیم برنج توسط محققین ارایه گردید ابتدا آقای دکتر کیانی در خصوص افزایش کشت مستقیم برنج از سال ۱۳۷۳ تا ۱۳۹۷ ، اطلاعات گذشته در خصوص مصرف آب مورد نیاز برنج در استان، آب خالص مورد نیاز شلتوک بهاره و تابستانه، بررسی میدانی در اراضی زارعین، شیوه های آبیاری، راهکار های لازم در جهت کاهش آب مصرفی در اراضی شالی کاری و تغییر شیوه مرسوم در کوتاه مدت و کشت جایگزین برنج در بلند مدت توضیحات لازم را ارایه نمودند. در ادامه خانم دکتر یونس آبادی گزارشی در خصوص کنترل علف های هرز و طرحهای اجرا شده با علف کش های متفاوت با علف کش های پیش رویشی و پس رویشی، پایش آفات در مزارع خشکه کاری برنج ارایه نمودند. سپس دکتر فیض بخش هم در خصوص آزمایشات مقایسه ارقام برنج دریافتی از موسسه تحقیقات برنج در ایستگاه تحقیقات کشاورزی گرگان و نتایج این آزمایشات توضیحات لازم را ارایه نمودند. در ادامه اعضاء حاضر در جلسه درخصوص آب مورد نیاز برنج، دوره آبیاری، روش آبیاری قطره ای و شاخص های تعریف شده، بهره وری اقتصادی مباحثی را مطرح و بحث تبادل نظر نمودند.در ادامه آقای مهندس صادقیان از اداره کل منابع طبیعی استان گزارش مبارزه با آفات شمشاد (بلات، شب پره، خشکسالی) و اقدامات اجرایی برای حمایت و حفاظت از ذخیره گاههای آن در استان را ارایه نمودند. در انتها دکتر مختار مهاجر رییس سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان و رئیس شورای تحقیقات استان ضمن قدردانی از پیگیری های شورا، به رهنمودهای لازم در خصوص مباحث مطرح شده، علاوه بر گروه پایش زراعت، فعال شدن گروههای پایش درحوزه دام و منابع طبیعی، ادامه فعالیت های خشکه کاری برنج، تهیه بروشور های ترویجی برنج، مدیریت و برنامه ریزی در جهت افزایش ماده آلی خاک، بذور زودرس برنج و به جمع بندی آن پرداختند.