برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت بیماریها و علفهای هرز در استان گلستان

کارگاه آموزشی مدیریت بیماریها و علفهای هرز مطابق برنامه ریزی دفتر گندم وزارت در سالن اجتماعات موسسه تحقیقات پنبه کشور در تاریخ ۹۸/۱۱/۱۳ با حضور ۱۴۰ نفر از کشاورزان، کارشناسان پهنه، کلینیکهای گیاهپزشکی استان، مدیران ستادی واحدهای زراعت، ترویج، حفظ نباتات و … باخوش آمدگویی مهندس عباسی معاون بهبود تولیدات گیاهی استان گلستان آغاز گردید.

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و اموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، مهندس عباسی بر ضرورت تغذیه متعادل در اراضی کشاورزی استان با توجه به شرایط خاص سال جاری و همچنین تاکید بر کنترل علفهای هرز و مبارزه با بیماریهای گیاهی علی الخصوص بحث مبارزه با قارچکش تاکید کرد.

در ادامه دکتر باقرانی بر ضرورت رعایت مسائل فنی در مبارزه با علفهای هرز و همچنین با شناختی که از استان گلستان در زمان خدمت کاری خود در این استان داشت موارد بسیار مهم و کلیدی را بیان نمود.

همچنین دکتر آقاجانی  معاون آموزشی و عضو هیات علمی بخش تحقیقات گیاهپزشکی این مرکز نیز در بحث اهمیت مبارزه با تنش های زنده و میزان خسارت این عوامل به تولید و حفظ برگهای انتهایی در گندم با توجه به نقش آنها در عملکرد تاکید کرد.

در ادامه جلسه با پرسش و پاسخ بین مدعوین و اساتید حاضر در جلسه ادامه داشت و در انتهای جلسه مهندس مهقانی مدیر زراعت بر ثبت اطلاعات کشاورزان در سامانه، ضرورت بازنشر موارد ارائه شده در جلسه به کشاورزان پهنه توسط کارشناسان و همچنین توجه کارشناسان به موارد فنی مطروحه در جلسات کمیته پایش و پیش آگاهی محصولات زراعی تاکید نمود.