برگزاری دوره آموزشی مدیریت تغذیه چغندرقند پاییزه در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دوره آموزشی مدیریت تغذیه چغندرقند پاییزه با حضور همکاران کارشناسان زراعت و پهنه سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان در فضای معاونت آموزش در ساختمان شهیدحاجی کریمی گرگان وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان به مدت ۳۶ ساعت (۶ روز) برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، هدف از برگزاری این دوره، آموزش ویژه ۴۰ نفر از کارشناسان زراعت و پهنه از مراکز خدمات و مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های استان گلستان می باشد و مدرس این دوره دکتر عباسعلی نوری نیا پژوهشگر پیشکسوت این مرکز در قالب ۳۶ ساعت (۶ روز) آموزش ها و برنامه های کارگاهی، دانش این حوزه را به شکل کاربردی در خصوص تغذیه عناصر پرمصرف و کم مصرف زراعت چغندرقند پاییزه در اختیار این گروه قرار داد.