بازدید و مشاوره محققان زراعی باغی و ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس از مزارع ایستگاه و کشاورزان

بازدید دکتر کیا به همراه دکتر قوجوق و مهندس خیرگو از برنامه های ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس و مزارع کشاورزان چهار شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹  انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس عبدالعزیز حقیقی رییس ایستگاه تحقیقات کشاورزی گنبدکاووس در این خصوص گفت: در این برنامه ابتدا محققان حاضر از برنامه ها و مزارع ایستگاه تحقیقات گنبد بازدید فنی داشتند و در ادامه از رقم های کشت گندم در مرکز خدمات کشاورزی کاکا از توابع شهر گنبد به همراه کشاورزان گندم‌کار بازدید داشتند و در این برنامه علاوه بر ارائه مشاوره به بهره برداران و کارشناسان، توصیه فنی و پیشنهادات لازم صورت پذیرفت.

پاسخ دهید