حضور محققان موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند در استان گلستان

به منظور بررسی وضعیت کشت چغندرقند پاییزه در استان گلستان، دکتر رجبی معاون پژوهشی و دکتر حسین پور رئیس بخش به زراعی موسسه اصلاح و تهیه بذر چغندرقند ضمن سفر و حضور در شهرستان های استان گلستان از مزارع چغندرقند بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر رجبی معاون پژوهشی موسسه اصلاح و تهیه بذرچغند قند در سخنانی گلستان را یکی از استان‌های با پتانسیل بالا در زمینه تولید محصولات زراعی پاییزه از جمله چغندرقند دانست که در برنامه های وزارت جهاد کشاورزی و موسسه نیز به این مهم توجه شده است. خوشبختانه در سال زراعی جاری نیز سطح زیر کشت چغندرقند نسبت به سال گذشته افزایش داشته است و قطعا افزایش درعملکرد نیز حاصل خواهد گردید. به همین منظور در سال زراعی جاری تعداد ۸ پروژه تحقیقاتی به زراعی و به نژادی چغندرقند و علوفه ای  با همکاری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی استان گلستان در ایستگاه تحقیقاتی گنبد کاووس و ورسن اجرا که در این بازدید ارزشیابی لازم از پروژه های مذکور صورت پذیرفت. دکتر رجبی همچنین ارزیابی کلی از  وضعیت رشد رویشی، مبارزه با آفات، بیمارها و علف های هرز و تعیین کیفیت (عیار) چغندرقند و پدیده  مقاومت ارقام به ساقه روی(بولتینگ) را از دیگر اهداف این سفر عنوان نمودند.

خاطر نشان می سازد در این سفر دکتر صابری محقق چغندرقند استان نیزتیم کارشناسی موسسه چغندرقند را همراهی نموده است.

پاسخ دهید