تقدیر رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور  از رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر شکراله حاجی وند رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور از دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان با اهدای لوح، تقدیر کرد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، با توجه به دیدگاه کنشمند این مرکز در راستای حضور به موقع در بزنگاه های حوزه کشاورزی استان و روند تاثیرگذار و از خوب به عالی تمامی حوزه هایی که این مجموعه در جریان و روند و فرایند آن وارد می شود و شاهد رشدهای چشمگیری بوده ایم در همین راستا با توجه به کیفیت و نوع حضور این مرکز در اجرای برنامه های دقیق پروژه های مختلف حوزه باغبانی و همچنین ارتقای تحقیقات باغبانی در استان، دکتر شکراله حاجی وند رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی کشور، با تقدیم لوح تقدیر به دکتر فرجی ریاست مرکز، از انجام برنامه های این حوزه تقدیر نمود.

در بخشی از متن این لوح آمده است:

جناب آقای دکتر ابولفضل فرجی

رئیس محترم مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان

با سلام و احترام

جایگاه تحقیقات درمواجهه با مشکلات حال و آینده بخش کشاورزی کشور بی بدیل است، بدینوسیله اززحمات جنابعالی درهمراهی، همفکری و مساعدت دراجرای پروژه ها و همچنین ارتقای تحقیقات باغبانی درآن استان تقدیربعمل می آید، امیداست با لحاظ نمودن آینده پژوهی، طرح ها وپروژه های تحقیقاتی کارآیی لازم برای بهره برداری بهینه ازمنابع آب وخاک کشور را دارا باشند. توفیق روز افزون شما راازخداوند منان خواستارم.


شکراله حاجی وند

رئیس موسسه تحقیقات علوم باغبانی

پاسخ دهید