بازدید تیم متخصصان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از کارخانه­ های تولید ید استان

تیم متخصصان مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از کارخانه­ های تولید ید در منطقه آق­ قلا واقع در شمال استان گلستان در تاریخ ۲۴/۰۳/۹۹ بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و روابط بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، متعاقب مذاکرات صورت گرفته ریاست مرکز با استاندار گلستان مبنی بر بررسی مشکلات مطرح شده در خصوص اثرات جانبی استخراج ید در در عرصه ­های منابع طبیعی که هم اکنون کاربری مرتعی دارند، مقرر شد تیمی از متخصصان این مرکز به سرپرستی ریاست مرکز، موضوع را بررسی نمایند و ضمن جلب نظرات مختلف در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی و بازدید میدانی و رایزنی با مطلعان و مقامات منطقه­، در فرصتی مشخص، گزارش و پیشنهادات عملیاتی ارایه شود.

در همین راستا جلسه با حضور ریاست مرکز با متخصصان در قالب طرح یاوران تولید تشکیل شد و نظرات کلی همکاران جمع­ آوری و هماهنگ برای بازدید میدانی از منطقه و کارخانه تولید ید استان در شمال آق قلا انجام شد و با هماهنگی فرماندار شهرستان اق­ قلا تیمی مرکب از این مرکز و اداره کل منابع طبیعی نشستی در محل فرمانداری آق ­قلا و با فرماندار برگزار نمود. پس از جلسه به اتفاق فرماندار به محل مورد نظر اعزام شده و از نزدیک با وضعیت و وسعت انتقال آب استخراجی از اعماق زمین، محل انتقال و تجمع آب­های اضافی آشنا شده و کارشناسان مقیم نیز توضیحات لازم را ارایه دادند.

راه حل کارشناسان که پس از بازدید و بحث و بررسی با کارکنان مقیم کارخانه­ های ید و دریافت برخی اطلاعات بدست آمده است در حال جمع بندی می باشد و طی یک گزارش همراه با پیشنهادات عملیاتی برای اقدام ارسال می گردد.

پاسخ دهید