برگزاری وبینار آموزشی ملی به همت استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی “تنظیم برنامه آبیاری با استفاده از تشت تبخیر” به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سطح ملی برای مروجان پهنه و کارشناسان جهاد کشاورزی ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی پژوهشگر با سابقه بخش تحقیقات فنی و مهندسی و معاون پژوهشی، فناوری و انتقال یافته های مرکز می باشد و متعاقب برنامه­ ریزی­های انجام شده توسط موسسه آموزش و ترویج در قالب وبینارهای آموزشی که در سطح ملی برای مروجان پهنه و کارشناسان جهاد کشاورزی می باشد دکتر کیانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی و پژوهشگر مروج ارشد سازمان تات،  در وبینار آموزشی ” تنظیم برنامه آبیاری با استفاده از تشت تبخیر” به عنوان مدرس شرکت نمودند.

این وبینار بصورت ویدئوکنفرانس از طریق سامانه یکپارچه سازمان تات بر اساس جدول زمان بندی شده برگزار می شود.

در این برنامه آموزشی ایشان برای مخاطبان در ابتدا اشاره کردند که تشت تبخیر ابزاری بسیار ساده، ارزان و به دلیل درنظر گرفتن عوامل اقلیمی دقت نسبتا خوبی در برنامه ­ریزی آبیاری در مزرعه را دارد. سپس به ارایه اصول مدیریت آبیاری در مزرعه، روشهای مختلف تعیین زمان و مقدار آب آبیاری و روش کاربردی کار با تشت تبخیر پرداختند. پژوهشگر مروج ارشد در بخش های بعدی چگونگی تعیین زمان آبیاری و همچنین مقدار آب مورد نیاز گیاهان را در مزرعه با زبان ساده و با استفاده از داده­ های تشت تبخیر با ذکر مثال های کاربردی را تشریح نمود.

پاسخ دهید