بازدید معاون پژوهشی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان از برنامه های اصلاحی گندم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش و معاون پژوهش و فناوری به همراه دکتر مختار پور رییس بخش تحقیقات زراعی و باغی مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان از طرح ها، مزارع و فعالیت های اصلاحی گندم در مزرعه پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بازدید نمودند.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی گلستان، در این برنامه که با حضور  رییس دانشگاه دکتر نجفی نژاد و مجری طرح و چند نفر از اعضا هیات علمی و همکاران سازمان جهاد کشاورزی استان انجام شد. پس از توضیحات مجری طرح از لاین های در دست بررسی نیز بازدید به عمل آمد و ریاست دانشگاه ضمن بیان روند همکاری سه جانبه مرکز تحقیقات، دانشگاه و سازمان جهاد کشاورزی در این پروژه، ارتباط فعالتر این ۳ مجموعه را برای پیشبرد این لاینها در سال جهش تولید خواستار شد.

پاسخ دهید