برگزاری وبینار آموزشی ملی ” چگونه مقدار آب ورودی به مزرعه را اندازه­ گیری کنیم”  به همت استاد پژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

وبینار آموزشی ” چگونه مقدار آب ورودی به مزرعه را اندازه ­گیری کنیم” به همت دکتر علیرضا کیانی استاد پژوهش مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در سطح ملی برای مروجان پهنه و کارشناسان جهاد کشاورزی در روز سه شنبه مورخ ۹۹/۵/۷  ارایه شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر علیرضا کیانی پژوهشگر با سابقه بخش تحقیقات فنی و مهندسی و معاون پژوهشی، فناوری و انتقال یافته های مرکز می باشد و متعاقب برنامه­ ریزی­ های انجام شده توسط موسسه آموزش و ترویج در قالب وبینارهای آموزشی که در سطح ملی برای مروجان پهنه و کارشناسان جهاد کشاورزی می باشد دکتر کیانی عضو هیات علمی بخش تحقیقات فنی و مهندسی و پژوهشگر مروج ارشد سازمان تات،  در وبینار آموزشی ” چگونه مقدار آب ورودی به مزرعه را اندازه­ گیری کنیم” به عنوان مدرس شرکت نمودند.

این وبینار بصورت ویدئوکنفرانس از طریق سامانه یکپارچه سازمان تات بر اساس جدول زمان بندی شده برگزار شد.

در این برنامه آموزشی ایشان برای مخاطبان در این نکته اشاره کردند اندازه ­گیری مقدار آب ورودی به مزرعه همیشه مورد سوال بهره ­برداران و مروجان پهنه است و به همین دلیل این وبینار با هدف آموزش عمومی آن برنامه­ ریزی شد. در ادامه دکتر کیانی برای مخاطبان در ابتدا تعاریفی از آبدهی (دبی) و واحدهای آن و اهمیت اندازه­ گیری آب در مزرعه با فراگیران گفتگو کردند.

محقق مروج ارشد حوزه آب –شوری سازمان تات در ادامه مباحث، بصورت کاربردی روش­های مختلف اندازه­ گیری آب در مزرعه شامل روش حجمی، وزنی، سرعت – سطح مقطع، کاربرد ابزار پیش­ ساخته برای کانال­های دارای ابعاد هندسی مشخص و کانال­های نامنظم مزارع کشاورزی و در لوله­ های خروجی از چاه با ارایه مثال­های مختلف تشریح نمودند.

پاسخ دهید