برگزاری جلسه یاوران معروف در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

جلسه یاوران معروف سال جاری در محل نمازخانه  مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان و با حضور رییس مرکز و اکثریت اعضا برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، در این جلسه ابتدا مهندس لطف الله پارسایی دبیر گروه، ضمن خوش آمد گویی، خلاصه ای از اهداف و برنامه های گروه در قالب تیم حاضر و همچنین فعالیت های سال گذشته را ارائه نمودند و در ادامه هر یک از اعضا نیز نقطه نظرات خود را در جهت ارتقای بهره وری و اثر گذاری بهتر جلسات به اطلاع حاضران رساندند.

سپس دکتر فرجی رییس مرکز، ضمن استقبال از بحث های جاری گروه و آرزوی موفقیت برای تیم حاضر، ضمن ارزشمند دانستن  فعالیت های فرهنگی، اظهار داشتند که باید به دنبال این مسئله باشیم که چگونه می توان علی رغم مشکلاتی که در بحث های فرهنگی وجود دارد سرعت رشد فرهنگی جامعه خودمان ارتقا بدهیم. از چه روشهایی استفاده کنیم که قدرت رقابت با مسائل مختلف حاشیه ای در زمینه فرهنگی را داشته باشیم؟ شاید لازم باشد روش ها یا اینکه خودمان را اصلاح کنیم چطور می توان انضباط اجتماعی، اداری را بهبود ببخشیم؟ بدنبال روش های نوینی که بتواند این شتاب را ایجاد نماید و بدنبال علت ها و چرایی عدم موفقیت، عدم اجرایی شدن هدف های فرهنگی باشیم و در آخر نیز پیشنهاد دادند که در صورت ممکن شاخص های کمّی تعریف و بر اساس همین شاخص های کمّی میزان پیشرفت و موفقیت و یا عدم  موفقیت و چرایی آن مشخص گردد.

در ادامه حاج آقا ملایی نیز حضور دکتر فرجی ریاست محترم مرکز در این جلسه هم دلیلی بر اهمیت و جایگاه مسائل فرهنگی در مرکز و هم عزم و جدی بودن مسائل فرهنگی از دیدگاه مدیریت مرکز دانست و اظهار داشت که این مسئله بسیار باارزش بوده و باید سعی کنیم تا انشاا… در راستای اهداف تعریف شده سازمانی و هم در راستای وظایف شرعی بتوانیم به تکالیف خود عمل نماییم. در این راستا لازم است که علاوه بر خود سازی و اصلاح خود و با عمل به معروفات، خودمان را در دل دیگران جا کنیم و الگوی رفتاری برای دیگران باشیم توکل بر خدا و انصاف در عمل، دو فاکتور اصلی در موفقیت ما می تواند باشد لذا ایشان با توصیه به سخنان بزرگان دین در زمینه امر به معروف و نهی از منکر پیشنهاد دادند که این گروه پیشاهنگ امور خیرخواهانه و برخی دیگر از کارهایی باشد که متاسفانه در جامعه کم رنگ می باشد.

پاسخ دهید