ساخت برنامه تلویزیونی با موضوع وضعیت مراتع استان به همت پژوهشگر بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

برنامه تلویزیونی رویش با موضوع وضعیت مراتع استان به همت مهندس لطف اله پارسایی عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان ساخته شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس لطف اله پارسایی رییس و عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز در این برنامه ضمن تشریح وضعیت مراتع استان خصوصاً مراتع ییلاقی سرعلی آباد، وضعیت دامدار، دام و دامداری، مسایل و مشکلات مربوط به این حوزه را توضیح دادند.
شایان ذکر است این برنامه بنا به دعوت شبکه آموزش و برای مستند سازی برنامه رویش می باشد که با همکاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری تهیه گردید.

پاسخ دهید