تقدیر دکتر بازرگان از رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر کامبیز بازرگان معاون وزیر و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بدنبال سفر به استان گلستان، از روند اجرای طرح ها، پروژه ها و دستاوردهای ارزشمند و کاربردی پژوهشگران این مرکز در ایستگاه ها بخش ها و مزارع کشاورزان در تاریخ ۱۴ مرداد ۱۳۹۹  بازدید نموده و ضمن ابراز رضایت از فرایند حاضر، از دکتر ابوالفضل فرجی رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان تقدیر کرد.


در بخشی از متن این لوح آمده است:

جناب آفای ابوالفضل فرجی
رییس محترم مرکز تحقیقات وآموزش کشاورزی ومنابع طبیعی استان گلستان


پیرو بازدیـد اینجانب در تاریخ ۱۴/۵/۹۹ از فعـالیت هـای انجـام گرفته در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، با عنایت به پیشبرد هدفمند امور تحقیق، آموزش و ترویج کشاورزی و ارتباط مفید و موثر با بخش های اجرائی و بهره برداران، بدینوسیله مراتب تشکر و قدردانی خود را از زحمات جنابعالی و همکاران محترم آن مرکز اعلام می نمایم. امیدوارم در پرتو الطاف بیکران خداوند متعال، همواره در شکوفایی و بالندگی ایران اسلامی سهیم باشید.


کامبیز بازرگان
معاون وزیر ورییس سازمان


روابط عمومی مرکز همراه با شادباش این مهم به تمامی همکاران شریف مجموعه و آرزوی توفیق روز افزون، امیدوار است در سایه همت و تلاش همکاران بزرگوار مجموعه، این افتخار برای مرکز تداوم داشته باشد.

پاسخ دهید