مشاوره و جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان کردکوی

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مروجان مرکز خدمات چهارکوه شهرستان کردکوی باحضور پژوهشگران مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، دکتر حسین فریدونی و دکتر محمداسماعیل کمالی برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی مرکز خدمات چهارکوه شهرستان کردکوی برگزار شد.

دراین برنامه ضمن طرح مسائل و مشکلات بهره برداران، از مزارع سویا (کشت تابستانه و بهاره) که تامین آب تنها از طریق بارندگی انجام گرفته بازدید شد در این زمینه نیز دکتر کمالی عضو هیات علمی بخش تحقیقات خاک و آب، پیرامون نقش آبیاری در افزایش عملکرد، آخرین دستاوردهای این حوزه را ارائه داد همچنین مقرر شد در جلسه آینده از باغ های زیتون منطقه بازدید صورت گیرد.

پاسخ دهید