بازدید و جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با مروجان مسئول پهنه شهرستان علی آباد کتول

جلسه فنی محققان معین مرکز تحقیقات کشاورزی استان، با کارشناسان و مدیریت مزرعه کتول و زرین گل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول باحضور پژوهشگر مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، روز ۱۸ شهریور ۹۹ برگزار شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در راستای اجرای شایسته طرح نظام نوین ترویج کشاورزی و به منظور ایجاد ارتباط تنگاتنگ بین مروجان پهنه و محققان در خصوص تبادل اطلاعات و انتقال یافته های تحقیقاتی، جلسه حضورمحققان معین مرکز تحقیقات استان، با مروجان مسئول پهنه تولیدی جهاد کشاورزی شهرستان علی آباد کتول برگزار شد.
دراین برنامه از این منطقه بازدید و در جلسه بررسی مسائل و مشکلات محصولات تابستانه از جمله کشت برنج به صورت سنتی و خشکه کاری و مسائل و مشکلات آن، آفات پنبه، ماش و سویا بحث و تبادل نظر کردند. مهمترین مسئله در رابطه با خشکه کاری برنج در این منطقه را می توان به نبود رقمی مناسب برنج برای خشکه کاری در این منطقه، عدم رعایت تاریخ کاشت برنج و نبود علف کش مناسب و با قیمت مناسب عنوان کرد.

پاسخ دهید