حضور دکتر گل محمدی مدیرکل دفترمنابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تات در مرکز تحقیقات و آموزش گلستان

دکتر گل محمدی مدیرکل دفترمنابع انسانی و نوسازی اداری سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در جریان سفر خود به استان گلستان در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در تاریخ ۹۹/۶/۱۹ دکتر گل محمدی مدیر کل دفتر منابع انسانی در این مرکز حضور پیداکرد و ابتدا در نشستی صمیمی با دکتر فرجی ریاست مرکز حضور یافت و ضمن بررسی وضعیت درخواست و مسائل همکاران مرکز، در خصوص نحوه اصلاح و ارتقای همکاران گفتگو شد در ادامه ایشان از بخشی از برنامه های مرکز بازدید نمود.

پاسخ دهید