مصاحبه تلویزیونی دکتر فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با موضوع فرایند برنامه های مرکز

مصاحبه سیمای جمهوری اسلامی ایران با دکتر ابوالفضل فرجی رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان در موضوع فعالیت ها و رسالت مختلف مرکز و دستاوردهای پژوهشی انجام شد.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، در این گفتگو که با توجه به ضرورت اطلاع رسانی فرایند برنامه های مرکز در راستای سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی و همچنین نیازهای منطقه انجام شد دکتر فرجی رییس مرکز ضمن معرفی جامعی که از مرکز و بخش ها و تنوع فعالیت های در دست انجام و دستاوردهای حوزه های مختلف انجام شد، در خصوص فعالیت های حوزه تولید و گواهی بذر و همچنین ارقام نوین و دیگر برنامه های مرتبط گفتگوی خود را انجام دادند و همچنین در ادامه در خصوص برنامه ها بخش آموزش و ترویج در مسیر توسعه و ارتقا، با خبرنگار این رسانه مصاحبه نمود.

پاسخ دهید