مصاحبه رییس بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش گلستان با خبرگزاری ایسنا

مهندس لطف اله پارسایی رییس و عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل ها، مراتع و آبخیزداری مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان در مصاحبه با خبرنگار رسانه ایسنا حضور یافت.


به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان، مهندس پارسایی در این مصاحبه، مهمترین مسائل مبتلابه در حوزه منابع طبیعی و آبخیزداری استان را تشریح نمود ایشان اظهار داشتند با توجه به حساسیت و پیچیدگی هایی که در موضوع منابع طبیعی وجود دارد نیاز است تا ابعاد مختلف هر موضوعی مرتبط با بحث های منابع طبیعی بخوبی مورد بررسی قرار گرفته و سپس تصمیم گیری گردد زیرا عواقب تصمیمات نادرست علاوه بر صرف هزینه های زیاد بعضاً همراه با خسارات غیر قابل جبران می باشد.
ایشان مشکلات اساسی استان گلستان را که می تواند توسعه پایدار استان را با چالش های جدی مواجه نماید به ترتیب وقوع سیل، رانش زمین، تغییرکاربری خصوصاً اراضی مرتعی، خشکسالی و کمبود آب، کشت زراعت های با مصرف بالای آب و همچنین مدیران ناآشنای با کارکردهای حوزه منابع طبیعی دانستند و اظهار امیدواری نمودند با ایجاد فضایی مناسب در همه عرصه های رسانه ای، فرهنگ منابع طبیعی را بقول رهبر معظم انقلاب به معرف عمومی تبدیل گردد.

پاسخ دهید